Jongleershow

De Kunst van het Loslaten
Like
0

Jongleershow De Kunst van het Loslaten

De thema’s loslaten - los durven laten, vertrouwen, communicatie, visie, kwaliteit, (eigen) verantwoordelijkheden, focus, initiatief, doorbreken van barrières (conditionering), flexibiliteit, creativiteit, veranderingsbereidheid enz. kunnen heel mooi d.m.v. de metafoor van het jongleren aan de orde gesteld worden.

In onze jongleershow legt onze spreker in een 30 - 45 minuten durende presentatie de link tussen het doel van uw bijeenkomst en "De Kunst van het Loslaten". Hij wordt hierbij ondersteund door twee professionele jongleurs. Hij maakt in zijn presentatie o.a. gebruik van termen als constante veranderingen in het hedendaagse managen, flexibiliteit, creativiteit, dynamiek, uitdagingen aannemen en het doorbreken van barrières.

De spreker zal, na een serieuze aankondiging, via een inleiding op sociaal-economisch & maatschappelijk gebied over veranderingen, toewerken naar de metafoor van het jongleren. Hierbij wordt de spreker visueel ondersteund door een DSO (Dedicated Sheet Operator) oftewel ‘sheetschuiver’. Een jongleur verwondert het publiek met zijn kunsten, terwijl de spreker parallellen blijft leggen met de sentimenten van het publiek.

De sheetschuiver & jongleur laten in een onnavolgbare jongleerroutine niet alleen de jongleerkegels, maar ook herkenbare termen & actualiteiten de revue passeren. Relativerend en met een knipoog werken deze multi-taskers pur sang toe naar een climax waarbij 2 vrijwilligers uit het publiek worden uitgenodigd op het podium. Zullen zij de symbolische stap voorwaarts durven zetten naar de ongewisse weg van verandering?

Aansluitend aan de jongleershow kunnen de deelnemers “De Kunst van het Loslaten” fysiek en mentaal ervaren, terwijl zij iets geheel nieuws en onverwachts leren, JONGLEREN!


Kernbegrippen

Omgaan met constante veranderingen in het hedendaagse leven; flexibiliteit; creativiteit; dynamiek; samenwerking; vertrouwen; visie; missie; uitdagingen aannemen en het doorbreken van barrières.